Sklep żeglarski

Płatności

PłatnościPrawo do odstąpienia od umowy

 

Miejscowość i data

Dane Konsumenta

 

 

 

HOBBY ZBIGNIEW NOWAK,

50-505 Wrocław

Ul. Nyska 59/61,

NIP 654-000-17-62,

REGON 003595755

             www.sklepyzeglarskie.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wzór obowiązuje OD 25 grudnia 2014 r.